Samfunn

– I akademia har det nok vært ganske vanskelig å stå fram, sier Paul Chaffey og ler.

Når Vårt Land treffer statssekretæren i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, står talerstolen tom tilbake etter den borgerlige, liberale tankesmien Civita sin jubileumskonferanse.

Å stå fram som høyrevridd, mener du?

– Ja, sier Chaffey og ler.