Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre har de vageste programmene, ifølge Språkrådets nye rapport. Nå finner velgere oftere informasjon gjennom nettet, mener Svein Harberg, som sitter i kirke- utdannings- og forskningskomiteen for Høyre.