Det er Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina som har tatt initiativ til markeringen i Oslo.