Da avtalen om tomteleie for Kirkevoll skole i Re skulle reforhandles, krevde Opplysningsvesenets fond (OVF) 1.300 prosent økning i festeavgiften. – For lite, mente tingretten.