Politiet i Oslo opplyser at de følger skytingen i København nøye, men sier at beredskapen i Oslo forblir som før.