Samfunn

De fire siste månedene har 8 prosent færre biler passert bomringen sammenlignet med samme periode året før.

Om utviklingen fortsetter kan det bety at det vil passere 3,2 millioner færre biler gjennom Osloringen i løpet av 2009 enn det gjorde i 2008, tror Fjellinjen.

Administrerende direktør Jacob Trondsen i Fjellinjen kaller situasjonen «unik», skriver Dagsavisen.

Økning. Han regner med at mange av bilistene som forsvinner velger å reise kollektivt. Siden åpningen i 1990 har trenden vært stadig flere biler gjennom bomringen. 2008 begynte også med vekst.