De fire siste månedene har 8 prosent færre biler passert bomringen sammenlignet med samme periode året før.