Regjeringen er i full gang med forhandlinger om et nytt klimaforlik med opposisjonspartiene Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti. Fremskrittspartiet har, som ved klimaforliket i 2008, ikke blitt bedt om å være med.