– Ved å sette foten ned for videre utbygging av flyplasser kan man begrense økningen av flytrafikken. Da tenker jeg ikke på den utbyggingen som allerede er i gang, men det man tenker å gjøre i neste omgang, sier Arild Hermstad, leder av Framtiden i våre hender.