Randers er Norges eneste professor i klimastrategi. Han er også tidligere leder av lavutslippsutvalget, som ble nedsatt i 2005, og som året etter leverte sine radikale forslag om hvordan Norge kunne kutte nasjonale utslipp av klimagasser med 50 til 80 prosent innen 2050.