«Selv om Norge har lavest klimagassutslipp per innbygger av de 27 landene vi rangerer, har landet høyest produksjon av fossilt brensel per innbygger», heter det i Commitment to Development Index, som sist gang ga Norge en 26. plass på miljø.