Samfunn

«Selv om Norge har lavest klimagassutslipp per innbygger av de 27 landene vi rangerer, har landet høyest produksjon av fossilt brensel per innbygger», heter det i Commitment to Development Index, som sist gang ga Norge en 26. plass på miljø.

Naturvernforbundet har hentet fram tall:

# Klimagassutslippene som Norge svarer for internasjonalt, er årlig på rundt 55 millioner tonn CO2. Utslippene som norsk olje og gass skaper når den blir brukt i for eksempel Tyskland og Storbritannia, er da ikke medregnet. Tas dette med, er våre utslipp ti ganger større, rundt 500 millioner tonn CO2 årlig.

# Ser vi på hele den norske oljehistorien, er de norske utslippene medregnet utslipp fra olje og gass solgt til andre land, på 15,6 milliarder tonn CO2. Fortsatt har Norge reserver som gir minst like mye utslipp, over 18 milliarder tonn CO2. På verdensbasis er de årlige CO2-utslippene på rundt 50 milliarder tonn CO2.