– Hadde Finansdepartementet avgjort denne saka langt raskare – ved å følgje innstillinga frå Etikkrådet om å selje seg ut av Repsol – hadde presset på Peru blitt så sterkt at dei hadde avslutta oljeleitinga i eit svært sårbart område av Amazonas, seier Anders Krogh, leiar av amazonasavdelinga i Regnskogfondet.