Det uavhengige etikkrådet i Oljefondet beholdes, men beslutninger om å trekke Oljefondet ut av enkeltselskaper blir flyttet fra Finansdepartementet til Norges Bank. Det blir det sannsynlige utfallet av Stortingets behandling av Oljefondets etiske retningslinjer, meldte Aftenposten fredag formiddag.