Oslo (NTB): En studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt fastslår at nattarbeidere har økt risiko for å utvikle brystkreft, og at risikoen øker med antallet sammenhengende nattevakter.