Den rødgrønne regjeringen holdt antallet kvoteflyktninger som Norge forplikter seg å motta stabilt på rundt 1500. De blå-blå har videreført dette tallet, og i år mottar Norge 1.620 flyktninger fra flere land i verden. De fleste – 1.000 i tallet – kommer imidlertid fra Syria.