– Vi møter stadig flere ofre for menneskehandel som ikke ønsker å anmelde forholdet, sier Olav Lægdene i Kirkens Bymisjon.