Med gjenvalg av Ola Borten Moe som første nestleder og Anne Beathe Tvinnereim som den tredje i partitoppen, satser Trygve Slagsvold Vedum på ro i partiet.