– Det er et svært kompetent styre som nå tar tak i arbeidet med å styrke tilliten til banken fremover. Jeg er svært takknemlig for den jobben det forrige styret har gjort. De har bidratt til at banken gjennom de ti årene den har eksistert har levert gode resultater og ytt svært god service til våre kunder, både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Det nye styret skal fortsette å styrke Verdibankens idé og visjon skal fortsette å utvikle banken videre, sier leder for representantskapet, Helge Etnestad i pressemeldingen.