Islamsk Råd Norge har fått nytt lederteam. 63 år gammel Mohammed Bouras takker av etter bare ett år som leder. 43 år gamle Ghulam Abbas, som til daglig leder det største muslimske begravelsesbyrået i Oslo Al-Khidmat, tar over posten. Med seg som nestleder får han Basim Ghozlan (50), den kjente samfunnsdebattanten og forstanderen for Rabita-moskeen (Det islamske Forbundet).