Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) har for første gang kartlagt den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter. Rapporten «Antisemittisme i Norge?», som blir offentliggjort i dag, avdekker at 12,5 prosent av de spurte har utpregede fordommer mot jøder.