I den ferske Folkehelserapporten anslås det at befolkningen over 15 år nå drikker rundt åtte liter ren alkohol i året. Det tilsvarer omtrent 80 flasker vin eller 355 halvlitere med pils i året per person. Tallene inkluderer alkoholomsetningen i Norge, taxfree- og grensehandel samt estimerte tall for konsum i utlandet, hjemmeproduksjon og smugling.