NSB og Ruter gir opp tanken om et felles reisekort i hovedstadsområdet. Snart er det slutt på Flexus-kortet.