– Sexindustrien i Baltikum er veldig avhengig av nordiske kunder. Det er disse kundene som bidrar til mye av veksten innen prostitusjonen, sier May-Len Skilbrei, forsker og instituttleder ved forskningsstiftelsen Fafo.