Prosjektet i Rufiji-deltaet i Tanzania drives med statlige norske klimapenger. Gjennom klimabistanden kanaliserer Norge 15 milliarder kroner over en femårsperiode som kompensasjon til land og urbefolkninger for å bidra til kutt i klimautslipp ved å redusere avskoging og planting av ny skog.