Beløpet som må returneres til norske myndigheter, er det desidert største siden Utenriksdepartementet for tre år siden opprettet Sentral kontrollenhet for å hindre at norsk bistand blir misbrukt.