Revisjonsgiganten Deloitte har på oppdrag fra Utenriksdepartementet sammenlignet Norges utlån til u-land med nye retningslinjer fra FN om utlånerlandenes ansvar.