Nordmenns mengde husholdningsavfall har økt jevnt og trutt siden 90-tallet. I snitt kastet Ola og Kari 237 kg i 1992. I fjor kastet hver nordmann 430 kg avfall. Det er en økning på 82 prosent siden 1992, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.