Mens budsjettkrangelen går høyt og posisjonene går i lås om bilavgifter og skatt i Norge, åpnet Ylvis-brødrene Zero-konferansen med å be om å få inn Jan Egeland. Mannen de synger om som konstant er på farten for fred, som er den man kan stole på når granatene fyker og det ligner et helvete på jord.(Se sangen nederst i saken).