Da frigjøringen av konsentrasjonsleiren Auschwitz ble markert og tatt opp som tema på voksenopplæringen i Kärnan i Helsingborg i Sverige, protesterte en av elevene på at jøder ble utsatt for massiv utryddelse under 2. verdenskrig. Læreren som var en vikar imøtegikk eleven. Da eleven holdt på sitt og fortsatte å argumentere, sa læreren at eleven måtte stoppe eller forlate klasserommet. Etter hendelsen ble læreren innkalt til skolens inspektør og stilt en rekke spørsmål, skriver den svenske avisen Dagens Nyheter.