Advokatforeningen og Legeforeningen synes det er svært underlig at Justisdepartementet har valgt ikke å ta med de negative erfaringene fra Belgias kjøp av fengselsplasser i Nederland i sitt høringsnotat.