– Mange drøyer med å dra til krisesentrene i jula, de fleste vil feire hjemme. Det sosiale presset i jula er så stort, og folk strekker seg langt, sier daglig leder i Norsk Krisesenterforbund Wenche Nielsen. Forbundet organiserer tolv av de mellom 40 og 50 krisesentrene i Norge.