For 70 år siden skjøt tyskerne ned et sovjetisk fly i Finnmark. 70 år etter nekter Norge å bidra til at likene blir funnet.