På grunn av rekordhøy vekst i folketallet vil det om en drøy måned være fem millioner mennesker her i landet.
Det er mange som har henvendt seg til Statistisk sentralbyrå (SSB) og lurt på tidspunktet for når femmillionersmerket passeres. Det er selvfølgelig umulig å si akkurat når det skjer, ettersom det avhenger av fødsler, dødsfall, innvandring og utvandring.
SSB vil heller ikke ha mulighet til å peke ut akkurat hvem som blir den offisielle innbygger nummer 5.000.000, verken i forkant eller etterkant. Det er fordi det enten er en nyfødt eller en innvandrer. For sistnevnte kategori blir det ikke gitt noe eksakt tidspunkt for når de er innbyggere av Norge.