WWF Norge, Storebrand, Greenpeace, Naturvernforbundet og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og mange flere organisasjoner og selskaper ber i oppropet om at Oljefondet kan investere direkte i blant annet solenergi, noe fondet ikke har anledning til å gjøre i dag.