Kronprinsesse Mette-Marit tilbrakte i oktober tre døgn på en helseklinikk i India hvor hun tok seg av to nyfødte surrogatibarn.