For sekretariatsleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og mangeårig forstander i Det mosaiske trossamfunn er det liten tvil om at klimaforhandlingene mest av alt handler om etiske og spirituelle verdier.