Lars Akerhaug, journalist i Minerva og forfatter av boken «Norsk Jihad», mener norske medier må bli mer bevisst sin rolle i rekrutteringen av nye medlemmer til radikale islamistmiljøer.