Med borgerlig regjering har Kristin Skogen Lund sett et åpent vindu for noe som lenge har stått på ønskelista til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO): Å få ned og etter hvert bli kvitt formuesskatten. Hun mener den gjør det vanskelig for norske små- og mellomstore bedrifter, og at Norge nå nettopp trenger slike bedrifter som driver med noe annet enn i oljevirksomheten.