– En veldig viktig lovendring som skal bidra til at flere sier fra når de får kjennskap til overgrep. Politi og rettsvesen vil aldri klare å løse dette alvorlige samfunnsproblemet alene. Vi er helt avhengige av at folk varsler, sier Justisminister Knut Storbeget.