Mæland, øverste sjef for politiet her i landet, hasteinnkalte torsdag landets 27 politisjefer, PST-sjefen og UP-sjefen på Gardermoen. Bakgrunnen for møtet var 22. juli kommisjonens kraftige kritikk av politiet og deres innsats 22. juli i fjor.