Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund ber statsminister Jens Stoltenberg om å utrede om pengene som skal benyttes til å bygge en kraftlinje mellom Sima og Samnanger, i stedet kan brukes til energieffektivisering. På den måten håper han at utbyggingen av sjøkabler og master i regionen blir overflødig.