Et år etter at regjeringen vedtok den omstridte kraftlinjen Sima – Samnanger er anleggsarbeidene kommet et godt stykke på vei. Men motstanderne har ikke gitt opp.