Maria Amelie har ikke lagt noen plan for når hun reiser fra Polen til Norge. I helgen fikk hun beskjeden om at søknaden om arbeidstillatelse var innvilget.