I statsbudsjettet har familieminister Audun Lysbakken gjort eit kraftig kutt i tilskotet til samlivskursa Hva med oss? og Godt samliv. Nær 5,9 millionar kroner er skorne vekk med budsjettkniven. Kring to av tre kroner til administrasjon og kurs vert fjerna med Lysbakkens raude makt frå samlivsbudsjettet, frå løyvinga i år på 9,2 millionar.