– Vil norske styresmakter ha jødisk liv i Norge, spør Ervin Kohn, forstandar i Det mosaiske trossamfunn.