Det er det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center som har sett inn i fremtiden og gjort beregninger for religionstilhørighet, forutsatt at dagens demografiske trender fortsetter.