Ola T. Lånke blir ordfører i Rennebu, skriver Opdalingen. Etter en dag med forhandlinger var rollene på fastlagt.