«Ein er kjend med at OVF gong på gong bare har ein agenda, å få mest mogleg avkasting på eigedomane utan å ta nokon som helst omsyn til konsekvensane for lokalsamfunna», skriv sinte lårdølar i eit brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).