Atter ein gong ligg Evenstad kapell i Østerdalen midt i flaumen. Glomma går så flaumstor at kyrkjeverge Jon Rotbakken måtte torsdag bruke båt for å kome ut til kapellet som ligg i Stor-Elvdal kommune.