Det krangles om kullkraft under klimaforhandlingene i Peru. Mens noen land vil kvitte seg med kullavhengigheten sin, står andre fast på at kullproduksjonen ikke skal rikkes en tomme. Atter andre velger å kamuflere sine kullinvesteringer.