Gudstjenesten kom litt sent i gang, etter at presten ble forsinket på vei til kirken på grunn av en brøytebil. Da sogneprest Erik Haualand i Nore og Uvdal kunne ta fatt på dagens program rundt ti minutter etter planen, fikk menigheten og de kongelige gjestene servert en tradisjonell julegudstjeneste.